Haetmatology, Immunology, Biochemistry

Haetmatology, Immunology, Biochemistry

SR NOTESTTEST COMPONENTSMETHODSPECIMEN/TRANSPORTTATCLINICAL APPLICATIONS
1Tacrolimus levelImmunoassayEDTA4 H
2Cyclosporine levelImmunoassayEDTA4 H
3PLA2RAntiphospholipase A2 receptor antibodyELISASERUM12 HPrimary membranous glomerulonephritis
4Complement H antibodyELISASERUM12 HAtypical HUS
5Free kappa lambda chain ratioNephelometrySERUM4 HMultiple Myeloma
6ImmunoelectrophoresisCapillary ElectrophoresisSERUM12 HMultiple Myeloma
7Aldosteron levelCLIASERUM4 H
8Renin LevelCLIAEDTA4 H
9Metanephrin level (Plasma & Urine)ELISA/Column chromatographyEDTA/Urine2 DPheochromocytoma
10VMA levelColumn chromatographyUrine1 DPheochromocytoma
11CatecholaminesAdrenalin & Nor adrenalinELISAEDTA/Urine7 DPheochromocytoma